เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 


 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]จ้างป้ายไวนิลโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ โครงการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุประกอบอาหารในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุดำเนินงานโครงการวันเด้กแห่ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2562 ]จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 15-16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2562 ]จ้างป้ายไวนิลโครงการวันเด้กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2562 ]ซื้อน้ำดื่มน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19