เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 


 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว  
 

           เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว   เรื่อง \"การคุบคุมโรคติดต่อ\" โดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
      นายอุทิษา ภิญโญทรัพย์ เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
  สำหรับกลุ่มเป้าหมายคือผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เพื่อเป็นการให้ความรู้ในเรื่องโรคติดต่อที่มักจะเกิดขึ้นกับเด็ก และแนะนำวิธีดูแลรักษา  

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2561 เวลา 09.39 น. โดย คุณ เมธี พิขุนทด

ผู้เข้าชม 99 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย