เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 


 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว  
 

          เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว  เรื่อง \\\"สุขภาพช่องปากและพัฒนาการเด็ก\" ขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองของเด็กในศูนพัฒาเด็กเด็กเล็กในเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว มีวิทยาการจากโรงบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเพชร เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพฟัน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านเพชรภูเขียว

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2561 เวลา 10.00 น. โดย คุณ เมธี พิขุนทด

ผู้เข้าชม 99 ท่าน